Bijdragen aan onderwijs

–          Sociologie (voor schakelstudenten) (FSWS911)
–          Stad als woonmilieu (master GVB) (FSWS602)
–          Minor ‘Diversity’ (FSWS???)
–          Masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB)
–          Scriptie GVB