Over Erik Snel/ About Erik

Erik Snel (1957) studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht. In 1996 promoveerde hij in Utrecht op een een onderzoek over het gebruik van sociologische kennis en onderzoek in de praktijk van sociaal beleid (De vertaling van wetenschap. Nederlandse sociologie en praktijk. Utrecht: SWP). Verder deed hij in zijn “Utrechtse jaren” onderzoek over uiteenlopende onderwerpen zoals nieuwe sociale bewegingen, lokaal minderhedenbeleid en over armoede en armoedebeleid. Vanaf 1998 is Snel als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hier doet hij onderzoek rondom onderwerpen als armoede, migratievraagstukken (o.a. migratie vanuit Midden en Oost-Europa), stedelijke ontwikkelingen en stedelijk beleid. Verder is hij o.m. docent in het masterprogramma Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (GVB) van de Afdeling Sociologie. Snel participeert in de onderzoekzoeksgroep Citizenship, Migration and the City (CIMIC) (https://www.eur.nl/fsw/research/cimic/). In 2001 en 2002 was hij tevens verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Van 2002 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar Intercultureel Bestuur aan de universiteit Twente. In de herfst van 2004 was hij visiting professor op de Mandel School of Applied Social Sciences (MSASS) van Case Western Reserve University te Cleveland, USA. Tussen 2005 en 2010 doceerde Snel tevens aan het University College Utrecht (UCU).

Erik Snel studied sociology at Utrecht University. In 1996, he defended his dissertation about the utilisation of sociological knowledge and research in social policy practices in the Netherlands (De vertaling van wetenschap. Nederlandse sociologie en praktijk. Utrecht: SWP [The Translation of Science. Dutch Sociology and Practice]. Besides that, he did research about various issues like new social movements, local integration policies and poverty and anti poverty policies in these years. Since 1998, Snel works a Assistant Professor at the Department of Sociology from the Erasmus University Rotterdam (EUR). His research here centers on issues like poverty, migration (for instance East-West migration in Europe after the EU-enlargement), urban developments and urban policies. Snel also teaches in the master program about urban developments and urban policies at the EUR. He also participates in the Research Group on Citizenship, Migration and the City (CIMIC) (https://www.eur.nl/fsw/research/cimic/). In 2001 and 2002, Snel was also affiliated to Verwey-Jonker Institute in Utrecht. From 2002 to 2005, he was professor with a chair on Intercultural Governance at the Twente University. In the fall of 2004, he was visiting professor at the Mandel School of Applied Social Sciences (MSASS) of the Case Western Reserve University in Cleveland, USA. Between 2005 and 2010, Snel also lectured at University College Utrecht (UCU).