Publicaties/ Publications

Publicaties Erik Snel (2000 – april 2019)

2019

2018

2017

2016                                                                                                                                

2015

2014

2013

 2012

 2011

 2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Engbersen, G.B.M., Snel, E. & Weltevrede, A.M. (2005). Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam. Eén verhaal over twee wijken. Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Snel, E. & Scholten, P. (2005). Integratie: van gastarbeiders tot het multicultureel drama. In A. Arentsen & W. Trommel (Eds.), Moderniteit en overheidsbeleid: hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken (pp. 155-183). Bussem: Couthino.
 • Snel, E. & Boonstra, N. (2005). De waarde van interetnisch contact. Een onderzoek over initiatieven en beleidsprojecten om interetnisch contact te bevorderen. Achtergrondstudie bij: Niet langer met de ruggen naar elkaar: Een advies over verbinden (Advies 37), RMO. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO
 • Snel, E., Boom, J. de & Engbersen, G.B.M. (2005). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands.Rotterdam: RISBO Contractresearch.

2004

2003

 • San, MRPJRS van & Snel, E. (2003). Using Myths: Former Yugoslav Perpetrators and Violence. Crime, Law & Social Change, 41, 195-208.
 • Snel, E. (2003). Boekensignalement. Vergelijkend, maar onsamenhangend. Een studie over racisme. Beleid en Maatschappij, 30(2), 132-135.
 • Snel, E. (2003). De vermeende kloof tussen culturen: Een sociologisch commentaar bij een actueel debat. Sociologische Gids, 50(3), 236-258.
 • Snel, E., Burgers, J.P.L., Steijn, A.J., Leerkes, A.S. & Veenman, J. (2003). Klassenpositie van allochtonen in de postindustriële economie. Sociale Wetenschappen, 46(3), 52-72.
 • Snel, E. (2003). De vermeende kloof tussen culturen. Enschede: Universiteit Twente.
 • Snel, E. (2003). De vermeende kloof tussen culturen (essay). Forum, 16(15 mei), 1-1.
 • Engbersen, G.B.M., Snel, E., Boom, J. de & Heyl, E. (2003). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2002. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). Rotterdam: Risbo.
 • Engbersen, G.B.M., Snel, F.G., Leerkes, A.S., San, MRPJRS van & Entzinger, H.B. (2003). Voorbij landsgrenzen: Transnationale betrokkenheid en integratie. Rotterdam: RISBO.
 • Snel, E. (2003). Integratie is niet mislukt. Socialisme en Democratie, 60, 30-38.
 • Snel, E. (2003). Morele paniek beheerst het integratiedebat. Roodkoper, 8(1), 12-16.
 • Snel, E. (03-10-2003). Integratie loopt niet zo slecht. Volkskrant.
 • Snel, E. (10-16-2003). Junk doodslaan komt niet door cultuur. Trouw.

2002

 • Snel, E. & Engbersen, G.B.M. (2002). Modernized poverty: individualization, concentration and embeddedness. In J. Berghman, A. Nagelkerke, K. Boos, R. Doesschot & G. Vonk (Eds.), Social Security in Transition (pp. 63-76). Den Haag/Londen/New York: Kluwer Law International.
 • Snel, E. (2002). De toekomst van de multiculturele samenleving. Sociologische Gids, 49(4), 421-429.
 • Snel, E. (2002). Selectief wetenschapsgebruik: de staatssecretaris en de WAO. Sociologische Gids, 49(3), 229-232.
 • San, MRPJRS van, Snel, E. & Boers, J.L.R. (2002). Woninginbrekers en zware jongens. Daders uit voormalig Joegoslavië in beeld. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.
 • Snel, E., Stavenuiter, M. van & Duyvendak, J.W. (2002). In de fuik. Turken en Marokkanen in de WAO. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Snel, E. & Engbersen, G.B.M. (2002). Op weg naar transnationaal burgerschap. De schuivende panelen van internationale migratie. In F. Becker e.a. (Eds.), Transnationaal Nederland. Drieëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme (pp. 23-48). Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting.
 • Engbersen, G.B.M. & Snel, E. (2002). Over oude en nieuwe vormen van ongelijkheid in de Nederlandse verzorgingsstaat. In J.C. Vrooman (Ed.), Sociale ongelijkheid. Breuk of continuïteit? (pp. 37-49). Amsterdam: Siswo
 • Engbersen, G.B.M. & Snel, E. (2002). Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands 2001. Report of continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). Rotterdam: Risbo.
 • Ypeij, J.L., Snel, E. & Engbersen, G.B.M. (2002). Armoede in Amsterdam-Noord, Eerste deelstudie van project “Landschappen van Armoede“. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
 • Ypeij, J.L., Snel, E. & Engbersen, G.B.M. (2002). “. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.

2001

 • Staring, R.H.J.M. & Snel, E. (Eds.). (2001). Poverty, migration, and coping strategies. Londen: Focaal. European Journal of Anthropology.
 • Snel, E. & Staring, R.H.J.M. (2001). Poverty, migration and coping strategies: an introduction. Focaal. European Journal of Anthropology, 38, 7-22.
 • Snel, E. (2001). Vijf jaar armoedebeleid in Nederland: een balans. Sociologische Gids, 48(3), 294-317.
 • Snel, E. & Boom, J. de (2001). Wereldburgers tegen wil en dank’. De Onderwijs- en arbeidsmarktpositie van migranten uit voormalig Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie in Nederland. Migrantenstudies, 17(3), 169-188.
 • Snel, E., Hoek, T. van der & Chessa, T. (2001). : Van Gorcum.
 • Engbersen, G.B.M., Leun, J.P. van der & Snel, E. (2001). Achterstandbuurten en onveiligheid. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 239-258). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Snel, E., Steijn, A.J. & Laan, L. van der (2001). Veranderende klassen in stedelijke economieën. Rotterdam en Amsterdam vergeleken. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De verborgen stad: De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 29-42). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Snel, E. (2001). Opvoeden en armoede. Elsevier Bedrijfsinformatie, 43-57.

2000

 • Pansters, W., Dijkstra, A.G., Hoebink, P. & Snel, E. (Eds.). (2000). Rethinking Poverty: Comparative Perspectives from Below. Assen: Van Gorcum.
 • Snel, E. & Burgers, J.P.L. (2000). The Comfort of Strangers. Etnische enclaves in de grote steden. In R. van Kempen (Ed.), Segregatie en concentratie in Nederlandse steden: mogelijke effecten en mogelijk beleid (pp. 49-65). Assen: Van Gorkum.
 • Snel, E. & Ferweda, H. (2000). Youth delinquency in disadvantaged neighbourhoods. In R. Bendit, W. Erler, S. Nieborg & H. Schäfer (Eds.), Child and Juvenile Delinquency. Strategies of Prevention and Intervention in Germany and the Netherlands (pp. 100-110). Utrecht/München: Verwey Jonker Instituut & Deutches Juegend Institut.
 • Snel, E. & Burgers, J.P.L. (2000). The comfort of strangers. Etnische enclaves in de grote steden. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27(3), 292-313.
 • Engbersen, G.B.M., Vrooman, C. & Snel, E. (Eds.). (2000). Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting. Press: AmsterdamUniversity Press.
 • Engbersen, G.B.M., Snel, E. & Rusinovic, K.M. (2000). De vier economieën: over sociale uitsluiting en bestaansstrategieën. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting (Arm Nederland) (pp. 53-75). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Snel, E., Engbersen, G.B.M. & Vrooman, C. (2000). Arm Nederland: verandering en bestendiging van armoede. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid (Arm Nederland) (pp. 13-52). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Laan, L. van der, Snel, E. & Steijn, A.J. (2000). Veranderende klassenstructure in stedelijke economieën: Rotterdam en Amsterdam. Sociologische Gids, 77-94.
 • Snel, E. (2000). Meer werk minder armoede? Economisch-Statistische Berichten, 85, 927-929.
 • Snel, E., Boom, J. de, Burgers, J.P.L. & Engbersen, G.B.M. (2000). Migratie, integratie en criminaliteit: migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie. Rotterdam: Risbo.